Μονόπλευρη λύση για την εκτύπωση των πάνελ συσκευών

Μονόπλευρη λύση για την εκτύπωση των πάνελ συσκευών

Καθώς η καθημερινή χρήση των οικιακών συσκευών συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά οι πίνακες συσκευών είναι εύκολο και δεν είναι όμορφο, ορισμένοι λαοί θέλουν όμορφα και πολύχρωμα πινάκια συσκευών, επειδή ο εκτυπωτής μας UV LED μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων, ο εκτυπωτής μας μπορεί να εκτυπώνει απευθείας στο Appliance Panels τι χρώμα, ποιο μέγεθος.